يادتونه؟!!..

(مروری بر خاطرات مشترک بچه های ده شصت)

گرداوری ،تالیف ،گرافیک،صفحه آرایی: مهدی منتصری

www.yadetone.ir

برنامه کلاسی

نظرات ، دید گاه ها و مطالب خود را در ارتباط با این زنگ، از طریق صندوق پست (در صفحه برنامه کلاسی) برای یادتونه ارسال نمایید.

کوچه ها خالیست

 

دیگر خبری از صدای هیاهوی بچه ها در کوچه ها نیست، دیگر توپ پلاستیکی دولایه نمی شود و صدای شکستن شیشه نمی آید، دیگر توپ به خانه همسایه شوت نمی شود، دیگر جدول لی لی با گچ سفید بر بدن زمین نقش نمی بندد، دیگر عمو زنجیر باف، زنجیر نمی بافد، دیگر ده بیست سی چهل پنجاه شصت ... شمرده نمی شود، دیگر تیله های رنگی نشانه نمی روند ، دیگر صدای کیو کیو نمی آید، دیگر توپ هفت سنگ گم نمی شود، دیگر کسی از درخت بالا نمی رود، دیگر دوز بازی نمی شود، دیگر کسی با آب خیس نمی شود، دیگر فرفره ها نمی چرخند، دیگر بادبادک رویا ها به پرواز در نمی آید، دیگر تونلها در خاک و ماسه کنده نمی شود، دیگر بچه ها در خاک غلت نمی زنند، دیگر سرزانوها پاره نمی شود، دیگر دمپایی ها جوجه رنگی نمی شوند، دیگر سیم های برق با قلاب سنگ نشانه نمی رود، دیگر لامپ تیر چراغ برق شکسته نمی شود، دیگر قهر و آشتی نیست، دیگر صدای قاشق و چنگال دخترها به گوش نمی رسد، دیگر توپ ها زیر ماشین نمی روند، دیگر سر ظهر کسی آسفالت گلوله نمی کند، دیگر در زمستان آدم برفی جان نمی گیرد، دیگر کیف و کتاب در کوچه کنار دیوار جا خشک نمی کند، دیگر دعوا نمی شود یک ساعت بعد آشتی، دیگر بعد ازظهر زن های همسایه دور هم جمع نمی شوند، دیگر آب از جوی کوچه ها نمی گذرد، دیگر مادرها دم دمای غروب دنبال بچه ها نمی گردند، دیگر حتی مرغ و خروس ها در کوچه قدم نمی زنند، دیگر صدای خنده و هیاهوی بچه ها هوای کوچه و محله را پر نمی کند و... راستی بچه ها کجایند؟!!...

نویسنده: یادتونه