يادتونه؟!!..

(مروری بر خاطرات مشترک بچه های ده شصت)

گرداوری ،تالیف ،گرافیک،صفحه آرایی: مهدی منتصری

www.yadetone.ir

برنامه کلاسی

نظرات ، دید گاه ها و مطالب خود را در ارتباط با این زنگ، از طریق صندوق پست (در صفحه برنامه کلاسی) برای یادتونه ارسال نمایید.

توجه: تنها پایگاه رسمی اینترنتی کتاب یادتونه همین وب سایت می باشد ...

تنها پایگاه رسمی اینترنتی کتاب یادتونه همین وب سایت می باشد و کتاب یادتونه هیچ صفحه ای در فیس بوک و همچنین وبلاگ ندارند و مواردی با نام های مشابه مربوط به کتاب یادتونه نمی باشند.